Powered by Smartsupp

Potěšte své blízké dárkem a pořiďte jim dárkový kupón

Obchodní podmínky

PRODÁVAJÍCÍ:

RageFitness
Dalibor Bryja
Pekařská 67
74601, Opava
IČ (ID): 05374090
DIČ (VAT): CZ9004075817

RYCHLÝ PŘEHLED OBCHODNÍCH PODMÍNEK:

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
3. CENA DOPRAVY A DOPRAVA ZDARMA
4. SLEVOVÉ KÓDY
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6. DODACÍ PODMÍNKY, POSTUP VYŘÍZENÍ REKLAMACE
7. DODACÍ LHŮTA
8. PODMÍNKY PRO OSOBNÍ ODBĚR
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PROVOZOVATELE
11. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY
12. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ
13. PRODEJ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU
15. VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK V PŘÍPADĚ NEPŘEVZETÍ OBJEDNÁVKY
16. LHŮTA, PO KTEROU LZE REKLAMOVAT PRODUKTY

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatelem webových stránek a obchodu www.ragefitness.cz je podnikatelský subjekt Dalibor Bryja, Pekařská 67, 746 01, Opava, IČO: 05374090

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen V.O.P.) upravují vztahy mezi zákazníkem (dále jen „kupující“) a provozovatelem (dále jen „prodávající“) v oblasti prodeje zboží. Realizováním objednávky kupující akceptuje Všeobecné obchodní podmínky –  vyhlášené prodávajícím (dále jen „obchodní podmínky“). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním těchto obchodních podmínek, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

1.3 Objednané zboží zasíláme standardně na území ČR. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami elektronického internetového obchodu. Po obdržení objednávky bude kupujícím na uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Tento souhrn je kupující povinen projít a obsah objednávky zkontrolovat. Daňový doklad obdrží kupující elektronickou cestou. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím – obchodníkem výslovně neupravené těmito V.O.P. se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – přijaté objednávce (dále jen zboží). Obrázky u výrobků mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat reálné skutečnosti. Prodávající si vyhrazuje právo na změny v ceníku bez předchozího upozornění!

 

3. CENA DOPRAVY A DOPRAVA ZDARMA

3.1 Cena dopravy je účtována individuálně na základě hmotnosti balíku a hodnoty objednávky. Na objednávku lze získat SLEVU, nebo DOPRAVU ZDARMA, pokud objednávka splňuje podmínky pro její získání. Dopravu zdarma není možné získat v rámci města Opavy – zde pro vyzvednutí slouží kamenná prodejna.

3.2 Ceník dopravy a podmínky pro získání dopravy zdarma:

ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁSILKOVNA
0 – 4.7 kg do 500 Kč = 59,- Kč
0 – 4.7 kg od 500 do 999 Kč = 39,- Kč
0 – 4.7 kg od 1000 Kč = ZDARMA
4.7 a více kg nelze objednat

ČP – Balík do ruky*
99,- Kč
49,- Kč od 1500 Kč
od 3000 Kč zdarma
* hmotnost bez limitů

ČP – Balík na poštu*
95,- Kč
49,- Kč od 1500 Kč
od 3000 Kč zdarma
* hmotnost bez limitů

DPD*
99,- Kč
49,- Kč od 1500 Kč
od 3000 Kč zdarma
* hmotnost bez limitů

Balíkovna
0 – 4.7 kg do 500 Kč = 69,- Kč
0 – 4.7 kg od 500 do 999 Kč = 49,- Kč
0 – 4.7 kg od 1000 Kč = 29,- Kč
4.7 – 19 kg do 500 Kč = 129,- Kč
4.7 – 19 kg od 500 do 2999 Kč = 99,- Kč
4.7 – 19 kg od 3000 Kč = ZDARMA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
PRODEJCE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA FINÁLNÍ ZMĚNU CENY DOPRAVY PRO SK DLE AKTUÁLNÍHO KURZU.

ZÁSILKOVNA
0 – 4.7 kg = 89,- Kč (3.4 EUR)
4.7 – 9kg = 149,- Kč (5.7 EUR)
9kg+ a více kg nelze objednat

Doručení na adresu
0 – 4.7 kg 129,-Kč (4.9 EUR)
4.7 – 9.7 kg 159,-Kč (6.1 EUR)
9.7 – 14.7 kg 189,-Kč (7.3 EUR)
14.7 – 29 kg 249,-Kč (9.6 EUR)
29.1 a více kilo 279,-Kč (10.7 EUR)
Doprava zdarma od 6000,-Kč (230 EUR) pro všechny hmotnosti.

 

4. SLEVOVÉ KÓDY

Slevové kódy lze využít pouze na nezlevněné zboží. V případě, že objednávka obsahuje zboží zlevněné, i  zboží za plnou cenu, kód se automaticky aplikuje pouze na zboží, které není ve slevě.

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

5.2 Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé konečné kupní ceny (za zboží a poštovné) na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při doručení zboží. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.

5.3 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

5.4 K ceně zboží bude připočtena cena dopravy, kterou se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Prodávající nabízí následující způsoby plateb:

– platba převodem
– platba platební, či kreditní kartou
– platba na dobírku
– platba v hotovosti na prodejně

5.5 Ceny uvedené v internetovém obchodu www.ragefitness.cz jsou včetně DPH. Ceny v internetovém obchodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.

5.6 PLATEBNÍ ÚČTY:

Platební účet CZK, číslo účtu: 2701133454 / 2010 ; IBAN: CZ5020100000002701133454 , BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Platební účet EUR, číslo účtu: 2001940079 / 2010 ; IBAN: CZ8320100000002001940079 , BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

6. DODACÍ PODMÍNKY, POSTUP VYŘÍZENÍ REKLAMACE

6.1 Je nutné uvést takovou adresu doručení, na které se příjemce (kupující) nebo jím pověřená osoba v pracovních dnech v těchto časech vyskytuje (např.: adresa zaměstnání, sousedé, příbuzní apod.) Dopravce má k dispozici telefonní kontakt příjemce nebo jím pověřené osoby a může jej využít. V případě nezastižení příjemce (nebo jím pověřené osoby) na adrese dodání zanechá řidič v poštovní schránce oznámenku. Učiní tak však pouze v případě, kdy má k poštovní schránce bezproblémový přístup.

6.2 Dalším způsobem je osobní převzetí na adrese kamenného obchodu: Ostrožná 212/12, 746 01, Opava. Postup je následující 1) Objednejte zboží, 2) Vyčkejte na email s informací, že je zboží připraveno, 3) Při vyzvednutí si připravte číslo objednávky.

6.3 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky či naopak přelepení páskou dopravce, poškození krabice, apod.). Stane-li se, že zásilka přijde viditelně potlučená, zdeformovaná, natržená, nebo přelepená páskou dopravce, kupující by měl požádat přítomného řidiče přepravní společnosti o zaznamenání těchto skutečností do protokolu při přebírání. Jedná se o tzv. převzetí s výhradou. Kupující přepravci sdělí své výhrady k zásilce a požádá o jejich sepsání do předávacího protokolu. Poznámka o jakkoliv poškozeném obalu je velmi důležitá! Pokud po rozbalení zásilky s uvedenou výhradou (např.: k poškozenému/promáčklému obalu) kupující zjistí škodu na zboží, bude uvedení výhrady pro uznání reklamace rozhodující. V případě, že balík kupující převezme bez výhrad a následně zjistí poškozené zboží a obal zásilky, nebude na takovouto reklamaci brán zřetel. Při zjištění škody na zásilce musí kupující tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu všeobecně platným komunikačním prostředkem, případně osobně. Pokud se pro posouzení škod na zásilce vyžaduje obrazový záznam či jiná dokumentace, využije se libovolného písemného styku, s tím že rychlejší a preferovaný je e-mailový obchod@ragefitness.cz. Odeslání dokumentace a obrazového záznamu musí proběhnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Příloha emailu musí obsahovat důkladné zdokumentování zásilky fotografiemi (obal včetně přepravního štítku, vystýlka, vlastní poškozené zboží). My se s Vámi následně spojíme a zahájíme řízení náhrady škody.

6.4 Postup při doručení jiného zboží, než bylo objednáno: má-li kupující dle výrazně rozdílné váhy doručeného balíku oproti objednanému zboží podezření, že by se mohlo jednat o omyl/záměnu balíků atp., zásilku nepřebírá a požádá řidiče o její uložení na depu. Kupující poté neprodleně zkontaktujte prodávajícího na adrese obchod@ragefitness.cz a požádá o prověření situace. V případě, že balík kupující převezme a po jeho otevření zjistí, že mu byla doručena jiná objednávka/jiné zboží, výrobky NEOTEVÍRÁ ani jejich obaly jinak NEPORUŠUJE. Vše důkladně zdokumentuje fotografiemi (krabici včetně přepravního štítku, fakturu, obsah balíku – tedy veškeré zboží). Poté se neprodleně obrátí na e-mailovou adresu obchod@ragefitness.cza v příloze zašle také všechny fotografie a podklady. Prodávající kupujícího následně zkontaktuje za účelem vyřešení záměny. V podobných případech se obvykle řidiči vrátí pro mylně doručené zásilky a následně zařídí jejich správné doručení. Proto je opravdu důležité jednotlivé výrobky neotevírat. V opačném případě budou kupujícímu otevřené výrobky zaúčtovány.

6.5 Uplatnění práva z vadného plnění, reklamace nejakostního zboží: I přes veškerou snahu při výrobě a balení objednávek se může stát, že nebudete s produktem spokojeni z důvodu vadného / nejakostního zboží. V tomto případě vycházíme vstříc k plné spokojenosti zákazníka a vracíme peníze zpět. Pro vrácení peněz je potřeba splnit dvě podmínky. 1) Zaslat fotografie produktu na obchod@ragefitness.cz a 2) Na tento email přesně uvést důvod, proč požadujete peníze vrátit.

6.6 Kupující má právo reklamovat veškeré NEPOTRAVINÁŘSKÉ ZBOŽÍ po dobu 24 měsíců od zakoupení. Ostatní, potravinářské zboží, podléhající rychlé zkáze se řídí DMT (datem minimální trvanlivosti), které je vždy uvedeno na každém obalu daného produktu.

 

7. DODACÍ LHŮTA

7.1 V případě objednávky zboží z běžné nabídky prodávajícího bude zásilka předána přepravci k doručení nejpozději do 5 pracovních dní od autorizace přijaté objednávky ze strany kupujícího, nebo od připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Není-li vyřízení objednávky v tomto termínu možné, bude tak kupujícímu nejdéle ve lhůtě 5 pracovních dní od přijetí objednávky oznámeno, případně sdělen nový termín dodání. U objednávek s dopravou je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít a to nejpozději do 5 kalendářních dní od předání zásilky do přepravy, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura je zasílána pouze elektronicky. U objednávek s osobním odběrem je kupující povinen zboží na výdejním místě převzít nejpozději do 7 kalendářních dní.

7.2 Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací dobu objednávky v případě, že kupující při platbě převodem chybně vyplní variabilní symbol. Z tohoto důvodu nedojde k automatickému spárování plateb. Kontrolní manuální párování je prováděno z pravidla 1 x za 3 týdny.

 

8. PODMÍNKY PRO OSOBNÍ ODBĚR

Objednávky lze vyzvednout v otevírací době prodejny, na adrese Ostrožná 212/12, Opava. Po objednání vyčkejte na email s informací o vyřízení objednávky (Vaše objednávka byla vyřízena). Po obdržení tohoto emailu bude vaše objednávka připravena k výdeji po dobu 7 dnů, poté dojde k jejímu stornování. K vyzvednutí si připravte číslo objednávky.

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

(3) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

(4) Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

(5) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky bez nákladů na dodání. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(6) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

(7) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 

10. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PROVOZOVATELE

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

-zboží se již nevyrábí nebo nedodává
-zboží není z důvodu chyby skladových zásob nadále dostupné 
-výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.
-kupující vyplnil chybné či neúplné kontaktní údaje, kupující je nedostupný, neodpovídá na emaily apod.
-objednávka zůstala ze strany kupujícího neautorizována či neuhrazena déle než 7 kalendářních dní
-objednávka nebyla za strany kupujícího v řádném termínu vyzvednuta

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na účet.

 

11. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

11.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných/požadovaných údajů a náležitostí. Tyto údaje je nutné udat i při objednávce některým z dalších níže uvedených způsobů (odst. 4.2). Uzavřením kupní smlouvy se rozumí odeslání objednávky a současné odsouhlasení Obchodních podmínek, bez kterého není možné objednávku odeslat.

11.2 Objednávat je možno následujícími způsoby:
-prostřednictvím internetového obchodu na http://www.ragefitness.cz (dále jen „e-shop“)
-elektronickou poštou na adrese: obchod@ragefitness.cz.
-objednávky přes e-shop jsou přijímány a evidovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

11.3 Postup při objednávce: Kupující vloží vybrané zboží do košíku. Po skončení nákupu vyplní své přihlašovací údaje (emailovou adresu a heslo), pakliže tak neučinil ještě před nákupem a objednávku dokončí dle jednotlivých kroků. Neregistrovaní zákazníci vyplní veškeré náležitosti formuláře a poté objednávku dokončí dle jednotlivých kroků. Systém objednávku zpracuje a odešle, přičemž vygeneruje na emailovou adresu kupujícího automatický email (souhrn objednaného zboží).

 

12. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

12.1 Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze takové své osobní a kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem 679/2016/ a 101/2000 Sb., zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

12.2 Prodávající prohlašuje, že veškerá osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy (vyřízení objednávky) s kupujícím. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk či dopravu (např. banky, dopravce) související s objednávkou kupujícího. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

12.3 Požadované údaje při objednávce či registraci:

Fyzická osoba (občan) uvádí při objednávce či registraci:
* Jméno, Příjmení, titul
* Poštovní adresu pro dodání
* Emailovou adresu
* Číslo mobilního telefonu

Právnická fyzická osoba (podnikatel) uvádí při objednávce či registraci:
* Obchodní jméno
* Poštovní adresu pro fakturaci
* Poštovní adresu pro dodání (pokud je rozdílná od adresy fakturační)
* IČ
* DIČ (pokud je plátcem DPH)
* Emailovou adresu
* Telefonní kontakt

12.4 Veškeré údaje a statistiky o nákupech, které jsou získány během provozu a je nutné je archivovat např. z důvodu reklamace, nejsou poskytovány třetím stranám.

12.5 Provedením objednávky zboží či registrací na webových stránkách www.ragefitness.cz zákazník souhlasí s archivací a se zpracováním osobních a kontaktních údajů a dat o nákupech. Kupující tímto zároveň souhlasí s předáním informací, nutných k úspěšnému doručení objednávky přepravní společnosti, zajišťující přepravu zboží prodávajícího. Přeprava zásilek se řídí VOP daného dopravce.

12.6 *„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“
* platí pro CZ, i SK verzi Heuréky

 

 

13. PRODEJ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

13.1 Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva e-shopu, objednání a prodej alkoholických nápojů (dále jen „zboží“) fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.

13.2 Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let bude na obalu (balíku) doručovaného zboží uvedeno, že balík obsahuje alkoholické nápoje včetně upozornění, že balík je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila věk 18 let. Příslušný zaměstnanec provozovatele přepravních služeb balík předá kupujícímu toliko v případě, že dovršení věku 18 let kupující prokáže předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti s tím, že bude opsáno číslo příslušného dokladu totožnosti. V opačném případě kupujícímu balík obsahující zboží nebude předán a prodávajícímu vznikne právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

14.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2017 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

14.2 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb).

14.3 Případné spory mezi RageFitness.cz (Dalibor Bryja) a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (odkaz: www.coi.cz) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ORD platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak RageFitness.cz doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na RageFitness.cz pro vyřešení nastalé situace.

 

15. VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK V PŘÍPADĚ NEPŘEVZETÍ OBJEDNÁVKY

15.1. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami firmy, což je závazné uzavření kupní smlouvy. V případě, že zákazník nepřevezme objednané zboží bez závažného důvodu, nebo překážky na straně dodavatele, je prodávající oprávněn zaslat výzvu k dodatečnému uhrazení poštovného.

15.2. Postup vymáhání pohledávky: V případě, že zákazník zboží nepřevezme, tz. nechá propadnou na Zásilkovně, nebo odmítne převzít při doručování ČP, či DPD, odesílatel vyčká do doby vrácení zaslaného zboží a následně zašle 1. Výzvu k úhradě poštovného a podání vysvětlení. Po uplynutí 2 týdnů bude zaslána 2. Výzva k úhradě vzniklého nákladu. Po uplynutí 2 týdnů od doručení druhé výzvy (2. Výzva) (tj. doba celkem 4 týdnů od 1. Výzvy) bude věc předána na naše firemní právníky ve věci vymáhání vzniklého nákladu na balné a poštovné.

15.3 Při 1., i 2. výzvě bude požadováno uhradit poštovné ve výši sjednané při uzavření smlouvy – tj. odeslání objednávky. V případě neuhrazení této částky bude k požadovanému poštovnému přidán náklad odpovídající skutečnému nákladu právních služeb potřebných k vymožení pohledávky.

15.4. Kupní smlouva je smlouvou konsensuálního charakteru spočívající na projevení vůle smluvních stran smlouvu uzavřít. Uzavřením smlouvy se osoba prodávajícího zavazuje předmět kupní smlouvy předat do dispozice kupujícího. Naproti tomu kupující se zavazuje, že předmět kupní smlouvy převezme a zaplatí za něj kupní cenu. Dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu , ode dne převzetí zboží. Samotným nepřevzetím objednaného zboží kupujícím neznamená, že tímto došlo k automatickému odstoupení od kupní smlouvy. V tom případě je odesílající oprávněn požadovat uhrazení vzniklého nákladu na balné a dopravné.

Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, pošlete nám email na obchod@ragefitness.cz

PŘEDMĚT: ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb
TEXT: Odstupuji od smlouvy Dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb u objednávky číslo: DOPLŇTE , z důvodu: DOPLŇTE*.
*Důvod nemáte povinnost uvádět, ale budeme za to rádi, abychom věděli, co třeba příště udělat lépe.

 

16. LHŮTA, PO KTEROU LZE REKLAMOVAT PRODUKTY

16.1. V případě potravin lze reklamovat produkty po dobu jejich trvanlivosti. Toto datum je uvedeno na každém obale, každé suroviny. Datum trvanlivosti je vždy individuální, produkt od produktu, dle jejich fyzikálních vlastností.

16.2 V případě ostatního zboží nepotravinového charakteru je lhůta, po kterou je možno reklamovat 24 měsíců.